Tipuri de avize de inscriere

Tipuri de avize de inscriere

Conform art. 1, punctul 1 din Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil publicata in Monitorul Oficial  nr. 255 din 17 aprilie 2012, ce modifica articolul I punctul 1, articolul 1 din ordonanta de urgenta mentionata, in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM se pot inregistra urmatoarele tipuri de avize:

A. avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni asimilate acesteia, denumit in continuare aviz de ipoteca;

B. avizul de fiducie;

C. avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege, denumit in continuare aviz specific;

D. avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor;

E. avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.

 

A. Avizul de ipoteca reprezinta avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni juridice prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, si poate fi:

1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;

4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;

5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;

7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;

8. avizul de nulitate pentru motivul anularii sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca;

9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;

10. avizul de transformare a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;

11. avizul de mentinere a ipotecii;

12. avizul de actualizare a datelor;

13. avizul de executare a bunului ipotecat;

14. avizul de preluare in contul creantei;

15. avizul de cesiune a ipotecii;

16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

17. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.

 

B. Avizul de fiducie reprezinta avizul de mentionare in arhiva a fiduciei si poate fi:

1. avizul de fiducie initial;

2. avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;

3. avizul modificator al avizului de fiducie initial;

4. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;

5. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;

6. avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.

 

C. Avizul specific este avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege si poate fi:

1. avizul specific initial;

2. avizul modificator al avizului specific initial;

3. avizul de prelungire a avizului specific initial;

4. avizul de stingere a avizului specific initial;

5. avizul de nulitate a avizului specific initial;

6. avizul de reactivare a avizului specific initial.

D. Avizul de ipoteca - creante securitizate reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 si poate fi:

1. avizul de ipoteca initial - creante securitizate;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

3. avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;

4. avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;

5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate.

 

E. Avizul de ipoteca - obligatiuni ipotecare reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 si poate fi:

1. avizul de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

3. avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

4. avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare