Securitatea Informatiilor

Declaratia de Politica pentru Securitatea Informatiilor

 

Obiectivul securitatii informatiei este de a proteja bunurile informationale ale cabinetului, ale clientilor si ale partenerilor, de asigura continuitatea activitatii si de a minimiza daunele aduse cabinetului prin prevenirea si minimizarea impactului incidentelor de securitate.

Declaratie de politica pentru securitatea informatiilor este este aprobata de avocatul titular si reflecta angajarea BARA  A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT in implemetarea si mentinerea unui Sistem de Management al Securitarii Informatiei, prin intermediul caruia sa putem proteja bunurile informationale ale cabinetului de toate amenintarile, fie ele interne sau externe, deliberate sau accidentale. Prin conformitatea cu standardul  SR ISO CEI 27001:2006, ne asiguram ca:

  • informatiile vor fi protejate impotriva accesului neautorizat;
  • confidentialitatea informatiilor va fi pastrata;
  • integritatea informatiilor va fi pastrata;
  • disponibilitatea informatiilor va fi asigurata atunci cand procesele cabinetului o cer;
  • cerintele legislative si reglementare aplicabile sunt indeplinite;
  • planuri de continuitate a activitatii vor fi redactate, mentinute si testate;
  • tot personalul va fi instruit cu privire la securitatea informatiilor;
  • toate incidentele de securitate, reale sau banuite, vor fi raportate catre si investigate de Managerul cu Securitatea Informatiilor.

Pentru aplicarea prezentei declaratii pentru Securitatea Informatiilor au fost implementate proceduri de securitate a informatiilor.
Vor fi indeplinite cerintele cabinetului cu privire la disponibilitatea informatiilor si sistemelor informationale.
Reprezentantul managementului pentru Securitatea Informatiilor (RMSI) este direct implicat in indeplinirea politicilor de securitate a informatiilor adoptate, furnizarea de sprijin si indrumare pentru implementarea acesteia.
Este responsabilitatea fiecarui angajat al cabinetului sa adere la aceasta ploitica de securitate a informatiei, sa cunonoasca si sa aplice procedurile din Manualul de Management al Securitatii Informatiilor.
Nerespectarea Politicii de Securitate a Informatiilor va atrage dupa sine aplicarea unor masuri disciplinare (in cazul angajatilor) si revocarea unor drepturi de acces la facilitatile de calcul si la informatii.

Conducerea se angajeza intr-un proces de îmbunatatire continua a Sistemului de Management al Securitatii Informatiilor, la asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor propuse si aplicarii politicii privind securitatea informatiilor.

 

Data BARA  A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT
28.08.2012 Avocat Ciprian Bara