Rolul si functiile Registrului National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

Rolul Registrului National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.

1. Functia de asigurare a prioritatii

Concursul intre creditorii ipotecari ai aceluiasi bun, cu alte cuvinte, rangul de preferinta intre creditorii ipotecari sau rangul de prioritate pe care creditorii garantati cu ipoteca il au in fata creditorilor negarantati ai aceluiasi debitor, este reglementat in Art. 2.420 din Noul Cod Civil - Concursul ipotecilor mobiliare
(1) Rangul ipotecilor perfecte se determina potrivit ordinii inscrierii sau perfectarii ipotecilor, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Ipoteca perfecta este intotdeauna preferata ipotecilor care nu au fost perfectate.

Trebuie sa mentionam ca publicitatea ipotecii nu este un scop in sine; pe langa functia de publicitate, care ar fi evident lipsita de sens in lipsa functiei de prioritate si preferinta acordata unui creditor astfel garantat, inscrierea ipotecii are si efectul ordonarii modului in care creditorii au dreptul sa pretinda plata creantei in fata altor creditori prin predeterminarea rangului de prioritate si preferinta. Suplimentar functiei de inscriere a ipotecii, in anumite situatii, inscriera si publicitatea ipotecilor mobiliare se realizeaza dupa alte reguli decat cele general reglementate de Noul Cod Civil, reguli care guverneaza si efectele implicate de aceasta formula atipica de publicitate in ceea ce priveste prioritatea si preferinta intre creditori (vezi sectiunea "Preferinta fiscului").

2. Alaturi de functia de asigurare a prioritatii cealalta functie importanta a Registrului National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este aceea de a avertiza potentialii creditori asupra contractelor de garantie incheiate anterior.
Pentru intelegerea acestei functii trebuie facute o serie de precizari.
Activitatea de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a avizelor de inscriere, desfasurata de persoanele autorizate sa efectueze aceste inregistrari in calitate de operatori de arhiva, nu presupune exercitarea unui control de legalitate ori de alta natura cu privire la datele inscrise de solicitant in formular.
Pe scurt, inregistrarea unei ipoteci mobiliare in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM  presupune urmatoarea procedura:
Creditorul sau reprezentantul acestuia completeaza un formular tip de aviz de inscriere cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara.

Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM  a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora¹; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de inscriere completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii actului juridic respectiv.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM  este o obligatie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhiva) nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva”, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
Pe de alta parte, potrivit art. 2.414 din Noul Cod Civil „inscrierea in arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de ipoteca mobiliara ori continutul avizelor de inscriere nu are acoperire in clauzele contractului de ipoteca mobiliara, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.
Ceea ce verifica operatorii de arhiva este completarea corespunzatoare de catre solicitant a formularului de aviz de inscriere si calitatea de persoana interesata a solicitantului, potrivit legii (de creditor, debitor sau reprezentant legal/conventional al acestora). 
Dupa cum se preciza intr-un material intocmit de Iris Center (Center for Institutional Reform and the Informal Sector): 
„Operatorii nu vad contractul si nu stiu daca acesta exista in realitate. Aceste verificari ar cauza intarzieri si complicatii inutile. Chiar daca operatorul ar vedea un contract scris de mana - legea permite incheierea contractului de ipoteca mobiliara sub forma de inscris sub semnatura privata - tot nu ar exista certitudinea ca este vorba de un contract veritabil si nu de un fals. Fie ar fi nevoie de verificari amanuntite care sa necesite prezenta ambelor parti (…), fie de un inscris autentic. In plus, operatorii ar fi responsabili pentru toate aceste verificari si toata procedura ar fi mult mai oneroasa. Acest lucru nu este necesar. Pe de o parte, arhiva are doar o functie de avertizare, astfel incat, daca o inregistrare apare cu privire la o persoana, potentialul creditor va cere informatii suplimentare de la debitor sau se va informa din alte surse. Pe de alta parte, o persoana rau-voitoare nu va putea sa faca o inregistrare falsa decat daca se va desemna pe sine ca si creditor, si astfel, dovada faptei sale se va afla intr-o baza de date publica.”
 
3. Strans legat de cele doua functii ale arhivei trebuie mentionat caracterul public al datelor inscrise in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM .
Informatiile inscrise in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM  sunt publice, orice persoana putand cauta informatii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces. 
Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Registrului National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, Autoritatea de Supraveghere, in temeiul competentelor sale de supraveghere si de reglementare, va asigura (…) accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor inscrise in arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva”.
Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM pune la dispozitie un program de cautare prin care se pot obtine date exacte cu privire la garantiile reale mobiliare inscrise in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM. 
Ca regula generala, cautarea se realizeaza fie in functie de atributele de identificare a unei persoane (potentialul debitor), fie in functie de descrierea bunului ce urmeaza a fi afectat ipotecii (cautare recomandata mai cu seama cu privire la autovehicule, descrise prin seria motorului si numarul de sasiu). 
In cazul unei cautari avand drept criteriu atributele de identificare a debitorului rezultatele vor include toate ipotecile mobiliare constituite de acesta in favoarea creditorilor. 
Daca nu s-a gasit nici o inregistrare, potentialul creditor poate sa isi inregistreze ipoteca, avand prioritate fata de creditorii care, ulterior, isi vor inregistra ipoteci cu privire la bunul respectiv.
Daca cautarea a evidentiat faptul ca exista ipoteci inregistrate anterior, creditorul va putea cere informatii de la debitor cu privire la obligatia garantata prin ipoteca inscrisa in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, putand, in functie de caz, sa ceara constituirea ipotecii pe un alt bun ori sa accepte drept ipoteca chiar acel bun (daca valoarea obligatiei garantate, asumate anterior de catre debitor este inferioara valorii bunului).
 
In acord cu cele prezentate, pot fi intalnite deci situatii in care obligatia garantata prin ipoteca inscrisa in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sa fi fost deja executata de catre debitor, iar creditorul a neglijat sa ceara inscrierea in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de stingere, dupa cum este posibil ca inregistrarea din Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sa se refere la o creanta negarantata ori la un act juridic pentru care inscrierea in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM nu reprezinta, conform legii, o metoda valida de publicitate.

Echipa AEGRM.ro

 
Note
¹ Operatorii/agentii nu pot refuza inscrierea in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de inscriere pe motiv ca inregistrarea in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a actului juridic care face obiectul avizului de inscriere nu constituie o metoda valida de publicitate.