Persoanele care pot adresa o cerere de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

Cine poate adresa o cerere de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM?
 
A. Conform art. 1, punctul 15 din Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil publicata in Monitorul Oficial  nr. 255 din 17 aprilie 2012, ce modifica articolul I punctul 19, articolul 28^2 din ordonanta de urgenta mentionata solicitarea unui inscrieri in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM poate fi adresata dupa caz de urmatoarele persoane:
 
Aceste persoane sunt, in functie de tipul avizului de inscriere:

- creditorul persoana fizica, creditorul persoana juridica ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, pentru orice aviz de inscriere.
In cazul in care, urmare a dizolvarii creditorului persoana juridica s-a deschis procedura lichidarii entitatii juridice, subscrierea avizelor de garantie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM poate fi facuta de catre lichidatorul desemnat in cauza, sub conditia dovedirii acestei calitati, printr-un certificat emis de oficiul registrului comertului. Precizam ca, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata;

 - debitorul persoana fizica, debitorul persoana juridica (care poate formula cererea de inscriere prin organele sale de conducere, spre exemplu, prin administrator) ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, pentru avizul de inscriere initial si pentru avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci mobiliare (chiar daca acesta din urma nu este nominalizat expres de Regulament printre avizele de garantie ce se pot inscrie in arhiva la solicitarea debitorului);

- constituitorul persoana fizica, constituitorul persoana juridica (care poate formula cererea de inscriere prin organele sale de conducere, spre exemplu, prin administrator) ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, pentru avizul de inscriere initial si avizul de extindere a avizului de inscriere initial, dar si pentru avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci mobiliare (chiar daca acesta din urma nu este nominalizat expres de Regulament printre avizele de garantie ce se pot inscrie in arhiva la solicitarea debitorului);

- cesionarul creantei ipotecare, cesionarul creantei ipotecare, fostul sau a actualul creditor (persoana fizica ori persoana juridica, in acest caz prin organele de conducere) ori reprezentantul lor, imputernicit prin procura autentica (reprezentant conventional) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in cazul unui aviz de cesiune a creantei ipotecare ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea unui creditor/tuturor creditorilor;

- cedentul ipotecii, cesionarul ipotecii (persoana fizica ori persoana juridica, in acest caz prin organele de conducere) ori reprezentantul lor, imputernicit prin procura autentica (reprezentant conventional) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in cazul unui aviz de cesiune a ipotecii;

In situatia in care avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva (daca este vorba de o transmisiune a creantei realizata printr-o cesiune de creanta) ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de inscriere initial cu un alt creditor (altfel decat prin cesiune de creanta) este introdus in arhiva la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora solicitantul va anexa formularului o declaratie pe proprie raspundere. 
Declaratia trebuie data in fata unui notar public fie de noul creditor persoana fizica, fie, in cazul persoanelor juridice, de persoana ce o poate reprezenta in mod legal. 
In cuprinsul declaratiei, noul creditor trebuie sa precizeze in mod clar:
- modalitatea de transmitere a creantei (spre exemplu, prin cesiune de creanta, subrogatie in drepturile creditorului, novatie, mostenire etc.); 
- faptul ca transmiterea creantei s-a produs anterior momentului emiterii declaratiei, nefiind supusa implinirii vreunui termen sau indeplinirii vreunei conditii ulterioare;
- faptul ca emitentul declaratiei este singurul titular al dreptului asupra creantei (ori al dreptului cu privire la catimea din creanta, daca s-a transmis doar o catime) transmise. 
Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa apartina fie noului creditor persoana fizica, fie, in cazul persoanelor juridice, persoanelor ce pot reprezenta in mod legal entitatea (reprezentantilor legali). 
Textul precizeaza clar ca declaratia trebuie sa emane de la noul creditor, si nu de la persoana care completeaza si semneaza formularul si adreseaza solicitarea de inregistrare in arhiva (cu exceptia cazurilor in care persoanele fizice solicitante intrunesc si calitatile precizate anterior, de creditor sau de reprezentant legal al persoanei juridice). 
Daca declaratia este data de reprezentantul legal al unei persoane juridice, din cuprinsul ei trebuie sa rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice declarante.   
Regulamentul instituie in sarcina operatorilor obligatia de a comunica lunar Autoritatii de Supraveghere situatia inscrierilor operate in arhiva, de tipul si in conditiile prevazute anterior.
Facem precizarea ca, in cuprinsul formularului de aviz modificator si  formularului de aviz de cesiune a creantei, datele din declaratie se vor inscrie la rubrica „Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege”.

- constituitorul fiduciei, beneficiarul fiduciei, fiduciarul, administratorul provizoriu ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, pentru avizul de inscriere a fiduciei;

- oricare dintre partile avizului de inscriere ori reprezentantul lor, fie imputernicit prin procura autentica, fie reprezentantul legal (persoana fizica abilitata prin actul constitutiv sa reprezinte entitatea juridica in raporturile cu tertii) sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, pentru avizele specifice;

- reprezentantul creditorului pentru avizele de ipoteca conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 32/2006

 
B. Calitatea de persoana interesata in cazul avizelor de inscriere cu pluralitate de creditori/debitori.

Cererea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de inscriere initial cu pluralitate de creditori/debitori poate fi formulata de oricare dintre creditori sau debitori.
In situatia inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de inscriere subsecvent avizului de inscriere initial in care figureaza ca parti mai multi creditori, precizam ca regula este ca cererea de inscriere trebuie formulata de toti creditorii cu statut activ. 
Prin exceptie, in cazul unui aviz de inscriere ce vizeaza: 
- schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ si/sau adresa/sediul acestuia; 
- radierea unuia dintre creditorii cu statut activ; 
- rectificarea erorilor materiale survenite vizand datele de identificare a unuia dintre creditori, solicitarea de inscriere a acestui aviz trebuie formulata de creditorul nemijlocit interesat. 
De asemenea, solicitarea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a avizului modificator prin care se inlocuieste un creditor cu statut activ ce figureaza in avizul de inscriere cu un alt creditor, ca si solicitarea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de cesiune a creantei privind instrainarea de catre un creditor a catimii sale din dreptul de creanta trebuie formulata de creditorul ce urmeaza a fi inlocuit. 
Tot o exceptie, regula de mai sus reglementeaza si art. 43 din Regulamentul de organizare si functionare a Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, potrivit cu care avizul de prelungire poate fi inscris la solicitarea chiar si a unui singur creditor din cei inscrisi in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
In ceea ce priveste avizul de extindere a avizului de inscriere, aviz subsecvent avizului de inscriere initial ce se poate inscrie si la solicitarea constituitorilor, legea stabileste ca cererea de inscriere trebuie formulata de catre toti constituitorii.          
 
Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare