ORDIN pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

"In conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002 cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand seama de prevederile Legii cu nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile  si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite prezentul ordin..."

Ordin 1808 / 19.05.2014 - pagina 1Ordin 1808 / 19.05.2014 - pagina a 2-a
Ordin 1808 / 19.05.2014 - pagina a 3-aOrdin 1808 / 19.05.2014 - pagina a 4-a

Documentul poate fi descarcat in format PDF.