Decizie CCR

Stimați colaboratori, Vă aducem la cunoltință că în ședința din 4 noiembrie 2021, Curtea Constituționala, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale. Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.” Decizia este definitivă și general obligatorie. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională sunt prezentate în cuprinsul deciziei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. PDF Decizie 748_2021