Formularul de aviz de inscriere

Formularul de aviz de inscriere

Formularul de aviz de inscriere ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit pe suport de hartie sau prin mijloace electronice. 
Formularele de avize de inscriere in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt cuprinse in anexele 1 - 26 la Ordinul nr. 2034/C din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.

Pentru fiecare aviz de inscriere este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci mobiliare pentru a carui inregistrare se foloseste formularul de aviz de ipoteca mobiliara initial.
Formularele se regasesc in sectiunea Utile, Formulare Download, in format WORD.
 
Cum se completeaza un formular de aviz de inscriere?

Formularul de aviz de inscriere ce trebuie completat de solicitantul inregistrarii este un inscris intocmit pe suport de hartie sau prin mijloace electronice. 
Formularele de avize de inscriere in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt cuprinse in anexelein anexele 1-26 la Ordinul nr. 2034/C din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.

Pentru fiecare aviz de inscriere este stabilit un formular distinct, exceptie facand avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei garantii reale mobiliare pentru a carei inregistrare se foloseste formularul de aviz de inscriere initial.

Formularul pe suport de hartie trebuie completat de solicitant in dublu exemplar¹ si semnat de catre acesta. 
Persoana ale carei date de identificare sunt mentionate in partea introductiva a formularului trebuie sa fie aceeasi cu cea care completeaza si subscrie formularul si adreseaza solicitarea de inregistrare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.

Operatorul nu va verifica daca formularul a fost intr-adevar subscris de catre persoana fizica respectiva, pentru ca legea nu impune ca aceasta operatiune sa se realizeze sub controlul operatorului/agentului, dar va verifica daca datele de identificare mentionate in partea introductiva a formularului sunt similare cu cele inscrise in actul de identitate al persoanei fizice solicitante.
Datele cuprinse in formularul prezentat pe suport de hartie pot fi completate si prin utilizarea unor aplicatii informatice adecvate, dar semnatura trebuie sa fie autografa.
Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere (modificari, adaugiri etc.), iar rubricile necompletate se vor bara cu linii.
Operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM in situatia in care solicitantul inscrierii furnizeaza date incomplete (spre exemplu, identifica incomplet una din partile avizului de inscriere, ori nu descrie corect bunul afectat ipotecii mobiliare prin omiterea unor elemente obligatorii cum ar fi seria motorului, numarul sasiului etc. in cazul autovehiculelor).
In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. 
Operatorii de arhiva au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
Formularul de aviz de inscriere poate aparea si sub forma unui inscris intocmit prin mijloace electronice caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa a solicitantului respectiv, bazata pe un certificat calificat valabil. 
Potrivit legii, transferul electronic al documentelor - TED (inclusiv al formularelor de avize de inscriere) intre solicitanti si operatori/agenti autorizati se va putea realiza sub forma:

a) fisierelor atasate unui e.mail, care au incorporata, atasata ori asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil;
b) mesajelor de e.mail care au incorporata, atasata sau asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil. Mesajul de e.mail va include un singur formular de aviz de inscriere;
c) fisierelor transmise prin alte tehnici decat prin e.mail, care au incorporata, atasata ori asociata o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil.

In vederea utilizarii TED formularele de avize de inscriere sau alte documente transmise operatorilor/agentilor vor avea un format electronic acceptat de arhiva. 
Lista referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de inscriere sunt publicate pe site-ul arhivei – „Documente TED – specificatii tehnice” de la rubrica „Informatii utile”.
 
In ceea ce priveste remiterea formularului de aviz de inscriere in vederea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM legea reglementeaza doua modalitati de remitere/receptionare a formularelor de avize de inscriere in vederea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM.. 
Astfel, formularul de aviz de inscriere poate fi prezentat de solicitant in vederea inscrierii operatorului sau agentului pe suport de hartie la sediul biroului de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, de catre creditor sau debitor, potrivit legii, sau de catre reprezentantul lor imputernicit prin procura autentica sau avocat prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat. 
De asemenea, formularul poate fi transmis sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa a solicitantului, bazata pe un certificat calificat valabil.
La receptionarea unui formular electronic, operatorul/agentul este obligat sa  verifice valabilitatea semnaturii digitale, calitatea persoanei care il semneaza si daca continutul documentului este corespunzator.
Cele doua modalitati de adresare a unei solicitari de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM sunt stabilite limitativ, permitand identificarea fara dubiu a solicitantului, iar de aici, prin verificarea datelor inscrise in formular, a procurii si a actului de identitate, stabilirea calitatii de persoana interesata.
Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de inscriere, in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este o obligatie, iar operatorii de arhiva nu au dreptul si nici nu pot fi tinuti sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
 

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

 
NOTA
¹ Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in arhiva, pe suport de hartie, vizat de operator sau agent, ori dupa caz in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului sau agentului, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii.