Cine poate solicta inscrierea unui aviz de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM?

Conform art. 1, punctul 15 din Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil publicata in Monitorul Oficial  nr. 255 din 17 aprilie 2012, ce modifica articolul I punctul 19, articolul 28^2 din ordonanta de urgenta mentionata solicitarea unui inscrieri in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM poate fi adresata dupa caz de urmatoarele persoane:

1. Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca;

2. Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial;

3. Constituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

4. Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat;

5. Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat;

6. Inscrierea in arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul provizoriu ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere;

7. Operatorul va pastra documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere;

8. In cazul in care persoana interesata este persoana juridica, subscrierea avizelor de inscriere poate fi facuta si de catre consilierul juridic al acesteia, prezentand imputernicirea data de persoana juridica;

9. Inscrierea in arhiva a avizelor specifice poate fi solicitata de oricare din partile avizului ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.

10. Inscrierea in arhiva a avizelor de ipoteca conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 32/2006 poate fi solicitata de reprezentantul creditorului.

La primirea formularului de aviz de inscriere operatorul/agentul este obligat sa verifice daca solicitantul are calitatea de persoana interesata, putand efectua orice verificare necesara in acest sens, raspunzand pentru prejudiciile cauzate de neglijenta lor in cursul acestor verificari. Persoane interesate pot fi:

-creditorul garantat (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie.

-constituitorul (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a acestor avize asupra altor bunuri.

Situatie speciala: avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in avizul initial, avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul initial pot fi introduse, dupa caz, de cesionar (dobanditorul cu titlu  gratuit/oneros al creantei, cedent (vechiul creditor), fostul/actualul creditor sau reprezentantul acestora imputernicit cu procura autentica, nu pot fi introduse de catre debitorul cedat ce figureaza in arhiva la rubrica privind debitorul.

In situatia in care avizul de cesiune a creantei garantate/modificate este introdus in arhiva la solicitarea cesionarului, noului creditor sau reprezentantului legal imputernicit prin procura autentica, solicitantul va anexa si o declaratie pe proprie raspundere, data in fata unui notar public de catre noul creditor (sau in cazul persoanei juridice, reprezentantul ei), prin care acesta declara ca datele cuprinse in formularul de aviz de garantie completat se refera la transmiterea creantei, realizata prin efectul legii sau in temeiul unui act juridic incheiat in forma scrisa si semnat de parti la data emiterii declaratiei, sau al unui fapt juridic. Declaratia trebuie sa cuprinda in mod detaliat date referitoare la temeiul juridic al transmiterii creantei garantate, date ce vor fi mentionate si in formularul de aviz de garantie. Declaratia va fi retinuta si atasata la formularul de aviz de inscriere. Operatorii/Agentii vor comunica lunar Autoritatii de Supraveghere o situatie cu inscrierile operate in arhiva de acest tip. Orice persoana, prejudiciata prin inscrierea ori prin neinscrierea in arhiva a unui aviz de garantie, cand potrivit legii exista o asemenea obligatie in sarcina creditorului, poate solicita o inscriere in arhiva, daca a obtinut o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care este autorizat sa subscrie in contul creditorului acel aviz. Inscrierea este efectuata de Autoritatea de Supraveghere, fara plata vreunui tarif. Persoana prejudiciata se va adresa Autoritatii de Supraveghere, cu urmatoarele acte:
-copie legalizata a hotararii judecatoresi investite cu formula  executorie;
-formularul de aviz de inscriere.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare