Ce cautari de informatii se pot face in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM?

Deoarece baza de date a Arhivei este instalata pe servere conectate la Internet, intregul sistem beneficiand de o protectie sporita, publicul poate ajunge la informatiile deja existente, neputand insa accesa arhiva pentru introducerea sau modificarea datelor. Cei interesati pot accesa baza de date pentru citirea si copierea gratuita a informatiilor, timp de 24 de ore, la adresele: www.co.romarhiva.ro sau www.mj.romarhiva.ro. De asemenea, operatorii/agentii autorizati pot presta, contra cost, servicii de cautare si de copiere de informatii din baza de date a arhivei, cum ar fi:

1. cautarea unor inscrieri dupa:

- datele de identificare a debitorul       
- elementele de identificare a bunului in garantie       
- elementele de identificare a bunului imobil la care este atasat bunul in garantie       
- numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil

2. cautarea de date din inscrierile vizualizate

3. efectuarea de copii dupa inscrierile vizualizate

4. constituirea altor documente in format electronic.

Operatorii/agentii vor intocmii un proces verbal semnat de reprezentantul operatorului/agentului si solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii de cautare propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea. Operatorii vor certifica, la solicitarea partii interesate, existenta inscrierii in arhiva, pe baza ID avizului de garantie. Solicitarile de cautare in arhiva vor putea fi transmise, cu respectarea celor de mai sus, si sub forma unui inscris in format electronic careia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil. Dupa efectuarea cautarii, operatorul/agentul va comunica solicitantului rezultatele acesteia, printr-un inscris in forma electronica ce cuprinde toate datele enuntate anterior si care va fi semnat cu semnatura extinsa a operatorului/agentului autorizat. Acest ansamblu solicitare de cautare - comunicare a rezultatelor cautarii inlocuieste procesul verbal.

Criteriile de cautare cele mai exacte si rapide sunt:

- codul fiscal – pentru persoana juridica;

- codul numeric personal – pentru persoana fizica;

- numarul sasiului – pentru autoturisme;

- numere de contracte, facturi, topografice, serii etc. – pentru alte bunuri.

 

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare