Despre Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

Despre Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
 
Confom Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

(1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.
(2) Organizarea si functionarea arhivei se reglementeaza prin lege speciala.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - ofera informatii atat creditorilor (banci, IFN-uri etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cat si cumparatorilor (persoane fizice sau juridice) care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe care urmeaza sa-l achizitioneze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfa, utilaje etc).

In Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - se pot inregistra publicitatea: ipotecilor mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate, clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de creanta, declaratiile de rezolutiune, declaratiile de reziliere, hotarari judecatoresti privind actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor, plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicitatii conform legii.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea ipotecilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute in materia legislativa specifica domeniului AEGRM.

Orice creditor garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Noului Cod Civil, trebuie sa completeze si sa depuna ori sa transmita, sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, un formular de aviz de inscriere catre un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Ipoteca mobiliara reglementata de Noul Cod Civil constituie un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare