Descrierea avizelor de inscriere

Descrierea avizelor de inscriere

Avizul de ipoteca initial.

Este definit de lege ca fiind avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte acte juridice prevazute de lege in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitate si executare; este avizul prin care se realizeaza publicitatea initiala a actelor juridice mentionate.

Precizam ca printr-un aviz de ipoteca initial se realizeaza publicitatea unei singure ipoteci mobiliare, si nu publicitatea mai multor ipoteci constituite de debitori diferiti in favoarea aceluiasi creditor, fara existenta vreunei legaturi intre obligatiile asumate de acestia. In aceste situatii operatorii/agentii vor refuza inscrierea formularului de aviz de ipoteca mobiliara in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM.

 
Avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei  ipoteci mobiliare.

Potrivit legii, solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-si face publica intentia de constituire a unei ipoteci mobiliare va trebui sa prezinte spre inscriere unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de inscriere (formular de aviz de ipoteca initial), completat potrivit cerintelor legale. 
Inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii nu presupune plata vreunei taxe catre stat. 
Inscrierea intentiei de constituire a ipotecii isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii. 
Daca in cuprinsul termenului de doua luni se constituie ipoteca mobiliara, aceasta va avea rangul de la data inscrierii intentiei.
Precizam ca, din punctul de vedere al informatiei pe care trebuie sa il contina, nu exista nici o deosebire intre avizul de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii mobiliare si avizul de ipoteca initial ce va rezulta din transformarea intentiei; la momentul inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii mobiliare, bunul ce va face obiectul ipotecii trebuie sa fie precis identificat si descris in mod corespunzator.
Transformarea avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial se face prin folosirea unui meniu de transformare, fara posibilitatea de modificare a datelor inscrise initial. 
Operatiunea de transformare este asimilata inscrierii unui aviz de ipoteca initial din punctul de vedere al cuantumului taxei datorate de solicitantul inscrierii.
 
Avizul modificator al avizului de ipoteca initial.

Este definit de lege ca fiind avizul prin care sunt modificate ori completate datele inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, putand viza descrierea bunului in ipoteca mobiliara, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite, precum si orice alta modificare reglementata de lege.

1. In caz de pluralitate de creditori, in functie de felul in care afecteaza drepturile creditorilor, modificarile ce se pot aduce unui aviz de inscriere pot fi grupate in doua categorii: 
- modificari care intereseaza toti creditorii cu statut activ, precizate in art. 38 alin. 1 si alin. 3 (inlocuirea tuturor creditorilor) din Regulament, si pentru a caror operare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este necesara o manifestare comuna de vointa in acest sens;  
- modificari ce vizeaza atributele de identificare sau statutul unuia din creditori, precizate in art. 38 alin. 2 si 3 din Regulament, care se pot efectua doar la solicitarea creditorului nemijlocit interesat.

2. Solicitantul inscrierii nu va putea opta decat pentru un singur tip de modificare din cele 13 mentionate in formularul de aviz de inscriere modificator. 
Aceasta regula ramane valabila chiar si atunci cand se doreste si modificarea/completarea descrierii bunului in ipoteca mobiliara in scopul actualizarii informatiei cuprinse in avizul de inscriere.
Ordinul ministrului justitiei nr. 2034/C din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011 prin care s-a dispus inlocuirea formularelor  cuprinse in Anexele 1 - 9 la Regulament cu formularele cuprinse in anexele 1 - 26 la ordinul mentionat, a dat partilor posibilitatea de a opta pentru actualizarea informatiilor cuprinse in avizul de inscriere ce va fi modificat, deoarece in multe situatii la rubrica privind descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara, partile au mentionat si date care nu privesc propriu-zis descrierea bunului, cum ar fi, spre exemplu, numele/denumirea partilor avizului de inscriere.  
Pentru intelegerea clara a notiunii de actualizare a informatiei cuprinse in avizul de inscriere vom prezenta mai jos un exemplu.  
Exemplu: se inregistreaza in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM un aviz de ipoteca initial, avand creditorul C1, debitorul D1 si bunul adus in ipoteca mobiliara B1. Descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara este facuta astfel: creanta pe care debitorul D1 o are de incasat de la tertul T1.
Ulterior inscrierii avizului de ipoteca initial, debitorul D1 isi schimba numele/denumirea in D2, iar creditorul C1 adreseaza solicitarea de inregistrare a unui aviz modificator vizand schimbarea numelui/denumirii debitorului. 
Avand in vedere ca in rubrica privind descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara a ramas mentionata vechea denumire a debitorului, creditorul va putea bifa pe formular si o modificare privind completarea/modificarea descrierii bunului adus in ipoteca mobiliara, pentru a inlocui vechea denumire a debitorului cu cea actuala (actualizarea informatiei).
In situatiile in care se doreste de catre solicitant si actualizarea informatiei din avizul de ipoteca mobiliara la care se raporteaza modificarea, conform celor mentionate in formularul modificator, operatorul/agentul care efectueaza inregistrarea va verifica, confruntand formularul completat cu avizul de inscriere initial ce urmeaza a fi modificat, daca este intr-adevar vorba de o actualizare a informatiei, conform modelului prezentat anterior, ori de alte modificari sau alte avize de inscriere (o alta modificare, reducere, extindere), pentru care trebuia completat  un formular separat, caz in care va refuza efectuarea inscrierii.
Actualizarea poate privi si mentionarea noii valori a unei sume de bani (exprimata in lei) inscrisa la rubrica privind descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara, conform raportului de conversie prevazut la art. 1 alin.(1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale (10.000 lei vechi = 1 leu nou).

3. Modificarile ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrise in mod individual de fiecare dintre acesti creditori.
Spre exemplu, in cazul in care exista trei creditori cu statut activ C1, C2 si C3, iar primi doi au fost platiti de debitor, C1 si C2 vor subscrie separat cate un formular de aviz modificator vizand radierea lor din avizul de inscriere (modificare privind radierea unui creditor), si nu impreuna; in cazul in care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.              
 
(1) Modificari vizand indreptarea erorilor materiale survenite.

Legea nu defineste notiunea de eroare materiala. 
In lipsa de alte precizari, dar motivat si de considerente practice avizul poate fi utilizat atat in ipoteza unor erori produse ca urmare a  completarii eronate a formularului de aviz de inscriere de catre solicitant, cat si in cazul inscrierii necorespunzatoare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a datelor din formular de catre operator/agent. 
Daca in ceea ce priveste remedierea erorilor materiale produse din culpa operatorului/agentului, prin intermediul acestui aviz se pot remedia toate neconcordantele intre formular si avizul de inscriere corespunzator, pentru erorile datorate completarii eronate a formularului notiunea de eroare materiala trebuie stabilita de la caz la caz, prin raportare la datele inscrise initial in formular; in orice caz nu se vor putea indrepta prin acest aviz de catre solicitant „erori” precum omiterea unui creditor sau a unui bun adus in ipoteca mobilara.
Revenind la erorile materiale produse din culpa operatorului/agentului, de comun cu reprezentatii operatorilor s-a hotarat ca remedierea acestora sa se poata face si din oficiu, de catre operatorul/agentul respectiv, chiar in baza informatiilor inscrise in formularul remis, motivat de faptul primirii de catre operator/agent a unei solicitari ferme de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM din partea creditorului/debitorului, insa cu notificarea solicitantului. Intrucat este vorba de o inscriere necorespunzatoare culpabila, operatorul/agentul va trebui sa suporte, plata taxelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM pentru avizul respectiv.  
 
(2) Modificarea/completarea descrierii bunului adus in ipoteca mobiliara.

Avizul modificator prin care se modifica/completeaza descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara presupune ca bunul afectat initial ipotecii mobiliare sa ramana acelasi, modificarea vizand revizuirea unor aspecte precizate in descriere ori completarea descrierii bunului. 
Se poate utiliza spre exemplu in situatia in care descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara este incompleta, cand bunul adus in ipoteca mobiliara nu este precis identificat, lipsind din descriere elemente esentiale pentru individualizarea acestuia.
 

Se utilizeaza de asemenea in cazul reglementat de art. 2.412 din Noul Cod Civil „Conservarea rangului ipotecii (1) In cazul in care descrierea bunului grevat care a fost inscrisa initial la arhiva nu acopera tipul de produse rezultate, ipoteca nu isi pastreaza rangul asupra acestor produse decat daca creditorul inscrie la arhiva un aviz modificator in termen de 15 zile de la data la care constituitorul ipotecii a obtinut acele produse. (2) Atunci cand produsele bunului ipotecat sunt sume de bani a caror origine poate fi stabilita, ipoteca isi conserva rangul asupra acestora, fara sa fie necesara inscrierea unui aviz modificator.”, pentru situatia in care rezulta produse (adica orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare), iar descrierea bunului inscris initial in arhiva nu este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate.
In aceasta situatie, gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva se intinde asupra tuturor produselor, daca in termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de inscriere care sa le descrie.
In cazul in care se doreste adaugarea de produse in ipoteca mobiliara, solicitantul va inscrie clar in cuprinsul formularului de aviz modificator o mentiune de genul „adaugarea de produse conform art. 2.412 din Noul Cod Civil si va descrie noile bunuri folosind rubricile de la punctul III din formularul de aviz de inscriere modificator. 
 
(3) Modificari privind numele/denumirea partilor si/sau a adresei/sediului acestora.

Se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM in situatii precum schimbarea numelui si/sau a adresei persoanelor fizice prin casatorie, schimbarea numelui persoanei fizice pe cale administrativa, schimbarea denumirii in cazul persoanelor juridice, a sediului etc.
 
(4) Adaugarea unui creditor/unor creditori celor deja existenti.

Se inscrie la solicitarea tuturor creditorilor cu statut activ, iar, dupa cum rezulta si din denumirea sa, are ca obiect strict adaugarea unuia sau mai multor creditori creditorilor cu statut activ.
 
(5) Adaugarea unui debitor subscriitor insotita de aducerea de catre acesta a unor bunuri in ipoteca mobiliara.

Acest tip de aviz modificator permite ca printr-un singur aviz de inscriere sa se realizeze atat adaugarea unui debitor subscriitor cat si a bunurilor afectate de aceasta ipoteca mobiliara; solutia contrara ar fi impus ca in aceasta situatie sa fie inscrise doua avize de inscriere: un aviz modificator prin care era inscris noul debitor, precum si un aviz de extindere a ipotecii mobiliare, avand ca obiect bunuri aduse in ipoteca mobiliara de acest debitor.
 
(6) Inlocuirea, totala ori partiala, a bunurilor afectate ipotecii mobiliare, in conditiile in care debitorul/creditorul raman aceiasi.

Permite actualizarea informatiei privind ipoteca mobiliara printr-o singura operatiune; solutia contrara ar fi impus ca in aceasta situatie sa fie inscrise doua avize de inscriere: un aviz de extindere a ipotecii mobiliare, avand ca obiect noile bunuri, urmat de un aviz de reducere a ipotecii mobiliare, prin care erau degrevate bunurile inlocuite.
In ceea ce priveste conditiile necesare pentru inscrierea acestui aviz acestea sunt trei la numar: a) cel putin unul din bunurile afectate initial sa fie degrevat; b) concomitent degrevarii sa fie afectate ipotecii mobiliare unul ori mai multe noi bunuri; c) partile avizului de inscriere sa ramana neschimbate.
 
(7) Mentionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor.

Este un aviz de inscriere ce urmareste actualizarea datelor inscrise initial pentru cazul, spre exemplu, a incetarii capacitatii de folosinta a debitorului; putem incadra aici situatia decesului debitorului persoana fizica, cand vor fi inscrisi in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM ca debitori mostenitorii acestuia, a fuziunii, absorbtiei ori divizarii totale a unei entitati juridice, cand vor fi inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM ca debitori persoana juridica absorbanta, persoana juridica ce a luat fiinta prin fuziune ori cele care preiau patrimoniul vechiului debitor.
 
(8) Radierea unui creditor.

Chiar din denumirea lui rezulta clar ca inscrierea acestui tip de aviz presupune existenta mai multor creditori, in caz contrar avizul care s-ar inscrie este un aviz de stingere. Se poate inscrie spre exemplu in cazul in care debitorul isi indeplineste obligatia fata de unul dintre creditori, creditorul platit urmand a fi radiat la cererea sa. 
Dupa cum am precizat anterior, in cazul in care este necesara radierea mai multor creditori, fiind vorba de o modificare ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisa in mod individual de fiecare dintre acesti creditori; in cazul in care formularul nu este corect subscris operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.              
 
(9) Radierea unuia sau mai multor debitori insotita de degrevarea bunurilor aduse in ipoteca mobiliara de acesta.

Similar, inscrierea acestui tip de aviz presupune existenta mai multor debitori, in caz contrar avizul care s-ar inscrie este un aviz de stingere.  
Operatiunea de radiere a debitorului este insotita de degrevarea bunurilor aduse in ipoteca mobiliara; solutia contrara ar fi impus inregistrarea a doua avize de ipoteca mobiliara: un aviz vizand radierea debitorului si a unui aviz de reducere a ipotecii mobiliare.  
 
(10) Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decat printr-o cesiune de creanta). Inlocuirea unui creditor (altfel decat printr-o cesiune de creanta).

Este necesar ca inlocuirea sa fie consecinta unei alte operatiuni juridice decat cesiunea de creanta - spre exemplu o novatie prin schimbare de creditor, o subrogatie in drepturile creditorului etc.
Fiind vorba de o modificare ce vizeaza in mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrisa in mod individual de fiecare dintre acesti creditori, exceptand cazul unei inlocuiri a tuturor creditorilor, cand printr-o manifestare comuna de vointa materializata intr-un singur formular acestia pot solicita inlocuirea lor cu unul sau mai multi creditori noi. 
Pentru situatia in care mai multi creditori au transmis catimea lor din dreptul de creanta unui tert, in cazul in care solicitarea de inscriere este ceruta de catre tert acesta va proceda la inactivarea separata a fiecarui creditor, prin avize de inscriere distincte. 
Inactivarea „in bloc” a creditorilor la solicitarea tertului (noul creditor) este posibila doar in cazul transmisiuni intregii creante. 
In cazul incalcarii acestor cerinte operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.
       
Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate in avizul de inscriere.

Cesiunea de creanta este un act juridic prin care se instraineaza cu titlu oneros sau gratuit un drept de creanta, iar, ca efect accesoriu al cesiunii creantei, se transmite si ipoteca mobiliara accesorie.  
Avizul de cesiune a creantei este un aviz de inscriere care se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM in ipoteza in care creanta garantata cu ipoteca mobiliara inscrisa in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM este cesionata, iar ca efect accesoriu al cesiunii de creanta opereaza si cesiunea de ipoteca mobiliara. 
In momentul inscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobandi statut inactiv (va fi radiat), iar dobanditorul creantei (cesionarul) va dobandi statut activ de creditor.
Fiind vorba de un aviz care afecteaza statutul creditorului in caz de pluralitate de creditori trebuie subscris in mod individual de fiecare dintre acesti creditori, exceptand situatia in care toti creditorii printr-o manifestare comuna de vointa materializata intr-un singur formular solicita inscrierea unei cesiuni a intregii creante.
Pentru situatia in care mai multi creditori au transmis prin cesiune de creanta catimea lor din dreptul de creanta unui tert, in cazul in care solicitarea de inscriere este ceruta de catre tert (cesionarul) acesta va proceda la inactivarea separata a fiecarui creditor, prin avize de inscriere distincte.  
Inactivarea „in bloc” a creditorilor la solicitarea tertului (cesionarul) este posibila doar in cazul transmisiuni intregii creante.
In cazul nerespectarii acestor cerinte operatorul/agentul va refuza efectuarea inscrierii.
Exemplu: se inregistreaza in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM un aviz de ipoteca initial, avand trei creditori C1, C2 si C3, iar fiecare creditor detine 1/3 din creanta.
Ulterior, creditorii C1 si C2 instraineaza prin cesiune de creanta ori prin alta operatiune juridica partea lor din creanta unui tert (C4). 
Toate aceste modificari se pot realiza prin inscrierea unui aviz fie la solicitarea creditorilor cu statut activ (C1 si C2), fiecare urmand a subscrie in mod separat cate un formular de aviz de inscriere (aviz de cesiune a creantei ori aviz modificator), fie la solicitarea lui C4, caz in care  acesta va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind temeiul juridic al dobandirii creantei. In ultimul caz inactivarea statutului creditorilor C1 si C2 se va face tot prin avize de inscriere separate.      
Nota: Mentionam ca uneori, in cazul avizelor de inscriere cu pluralitate de creditori, inscrierea unui aviz de cesiune a creantei ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea creditorului presupune efectiv numai o operatiune de radiere a creditorului cedent ori inlocuit, nu si de adaugare a unui nou creditor, intrucat noul creditor figureaza deja inscris in aviz ca creditor cu statut activ. 
Aceasta situatie poate interveni, spre exemplu, in cazul unui aviz de cesiune a creantei ori a unui aviz modificator vizand inlocuirea creditorului, cand unul din creditorii cu statut activ instraineaza partea sa din creanta unui alt creditor cu statut activ.
O situatie similara se poate ivi in cazul avizului cu pluralitate de debitori modificat printr-un aviz modificator prin care se mentioneaza numele/denumirea noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor.       
 
Avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial. Avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.

Pe marginea acestor doua avize trebuie facuta precizarea ca notiunile de reducere si de extindere a ipotecii presupun degrevarea ori adaugarea in ipoteca mobliara a unor bunuri de sine statatoare, cu individualitate proprie; nu este vorba de o modificare a unor date din cuprinsul descrierii bunului afectat ipotecii, situatie in care se poate folosi avizul modificator privind  modificarea/completarea descrierii bunului adus in ipoteca. 
De asemenea, nu se confunda cu situatia in care rezulta produse, reglementata de art. 2.412 din Noul Cod Civil „Conservarea rangului ipotecii (1) In cazul in care descrierea bunului grevat care a fost inscrisa initial la arhiva nu acopera tipul de produse rezultate, ipoteca nu isi pastreaza rangul asupra acestor produse decat daca creditorul inscrie la arhiva un aviz modificator in termen de 15 zile de la data la care constituitorul ipotecii a obtinut acele produse. (2) Atunci cand produsele bunului ipotecat sunt sume de bani a caror origine poate fi stabilita, ipoteca isi conserva rangul asupra acestora, fara sa fie necesara inscrierea unui aviz modificator.”, cand gradul de prioritate stabilit prin inscrierea la arhiva (inscrierea initiala) se intinde asupra tuturor produselor, daca in termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul isi manifesta interesul fata de ele prin modificarea formularului de aviz de inscriere care sa le descrie.   
Avand in vedere existenta avizului modificator prin care se poate opera inlocuirea, totala ori partiala, a bunurilor afectate ipotecii mobiliare, avizul de reducere apare ca un aviz prin care se opereaza o simpla degrevare a unui/unor bunuri din cele afectate initial ipotecii mobiliare, iar cel de extindere ca un aviz prin care se opereaza strict o adaugare a unui/unor bunuri celor initiale.
 
Avizul de stingere a avizului de ipoteca initial.

Potrivit legii, se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM in cazul executarii de catre debitor a obligatiei garantate  ori in cazul renuntarii creditorului la ipoteca. 
Avizul de stingere poate fi inscris, in afara celor doua situatii precizate de lege, ori de cate ori intervine unul din modurile de stingere a obligatiilor, precum  compensatia, confuziunea (aceeasi persoana intruneste atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor) etc.
Reiteram precizarea facuta anterior, anume ca inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a unui aviz de stingere determina inactivarea statutului avizului de inscriere. 
 
Avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial.

Se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM in cazul cand printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila s-a constatat faptul ca, contractul de ipoteca mobiliara (ori contractul principal) a fost incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale edictate pentru incheierea sa valabila si s-a dispus anularea acestuia.
Ca si avizul de stingere, inscrierea unui aviz de nulitate determina inactivarea statutului avizului de inscriere. 
 
Avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial.

Teoretic, avizul de prelungire se poate inregistra oricand in intervalul de timp cuprins intre momentul inscrierii avizului de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM si data la care expira termenul de valabilitate de 5 ani al unei inregistrari. 
Prelungirea va incepe sa produca efecte numai de la momentul expirarii duratei de valabilitate a inregistrarii la care s-a raportat prelungirea si va prelungi valabilitatea inscrierii pentru inca 5 ani.
Desi potrivit Regulamentului, noua durata de valabilitate a inscrierii poate fi de 5 ani ori mai mica, potrivit vointei creditorului, datorita unor considerente de natura tehnica noua aplicatie informatica permite doar prelungirea valabilitatii inscrierii cu o durata de inca 5 ani, ceea ce credem noi nu afecteaza in nici un fel drepturile creditorilor. 
Regulamentul da unui singur creditor din creditorii cu statut activ, in cazul avizelor de inscriere cu pluralitate de creditori, posibilitatea de a subscrie singur formularul de aviz de prelungire, de efectele prelungirii putand beneficia doar creditorul care a subscris singur prelungirea valabilitatii avizului de inscriere.  
Dar aceasta nu inseamna ca statutul celorlalti creditori este inactiv; oricand in perioada de valabilitate a inscrierii ei vor putea formula la randul lor cererea de inregistrare a unui aviz de prelungire.
Precizam ca, ulterior momentului subscrierii unui aviz de prelungire de catre un singur creditor/de catre o parte din creditori, nu mai e posibila, pana la regularizarea avizului sau expirarea duratei initiale de valabilitate a inscrierii, operarea altor inscrieri care sa se raporteze la primul aviz de prelungire la cererea doar a creditorilor care au subscris avizul de prelungire. 
Exceptia este data de posibilitatea de inregistrare a unui aviz de prelungire de catre creditorii care nu au facut-o pana in acel moment. 
Durata de valabilitate precizata in avizele de prelungire subsecvente va fi aceeasi (5 ani) cu cea precizata in primul aviz de prelungire.
Avizul de prelungire priveste exclusiv statutul avizului de inscriere, si nu elemente ale ipotecii mobiliare propriu-zise, afectate de un termen, pentru revizuirea carora se utilizeaza avizul modificator vizand modificarea/completarea descrierii bunului adus in ipoteca mobiliara.

Sectiunea „Descrierea avizelor de inscriere” este in curs de actualiazare in vederea descrierii noilor formulare.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare