Cautarea si vizualizarea informatiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

Cautarea si vizualizarea informatiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM

In conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricarei persoane in vederea citirii, cautarii si copierii informatiilor din Arhiva este nerestrictionat; orice persoana va putea sa caute, prin folosirea meniului de cautare, informatii cuprinse in arhiva, fara a fi necesara obtinerea unei autorizari prealabile in acest sens din partea vreunei autoritati. 
Cautarea se poate realiza – enumerare este exemplificativa - in functie de datele de „identificare a debitorului, dupa elementele de identificare a bunului adus in ipoteca ori a bunului imobil la care este atasat bunul adus in ipoteca, dupa numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori dupa numarul de identificare a avizului de inscriere.”
 
Inainte de toate trebuie facute cateva mentiuni esentiale:
- inscrierea termenilor de cautare in rubrica corespunzatoare se va face fara folosirea diacriticelor; in caz contrar nu se va gasi nici o  inscriere.
- in cazul cautarii dupa cod unic de inregistrare/cod fiscal, in rubrica de cautare se va introduce numai valoarea numerica, nu si litere.
- sunt setate implicit optiunile de cautare: „numai (inregistrarile) cu statut activ” si „numai (inregistrarile) nemodificate”; aceste optiuni setate implicit pot fi deselectate.

Inregistrarile cu statut activ sunt avizele de inscriere a caror durata de valabilitate nu a expirat, nu sunt stinse (printr-un aviz de stingere a avizului de inscriere) sau nu sunt anulate (printr-un aviz de nulitate a avizului de inscriere).  
Inregistrarile nemodificate sunt cele care nu au fost modificate printr-un aviz modificator, aviz de cesiune a creantei, aviz de extindere a avizului de inscriere sau aviz de reducere a avizului de inscriere.
 
Cautarea  dupa atributele de identificare a unui debitor (sau creditor) se face separat, fie pe persoane juridice, fie pe persoane fizice, introducand datele de cautare in campurile corespunzatoare persoanelor juridice sau fizice, care sunt diferite.  
Cautarea dupa bunul adus in ipoteca mobiliara se efectueaza de asemenea separat, pe cele trei tipuri de bunuri: autovehicule, alte tipuri, bunuri mobile atasate unor bunuri imobile.

NOTA: Exista inscrieri avand ca bunuri aduse in ipoteca mobiliara autovehicule, care au fost inregistrate la „Alte tipuri” si cazuri de creditori/debitori persoane fizice (spre ex. „asociatii familiale” sau „cabinete notariale” sau „cabinete de medicina de familie”) inregistrate ca persoane juridice.

Se recomanda in aceste cazuri sa se efectueze cautarea pe ambele tipuri („Autovehicule” si „Alte tipuri”, respectiv pe creditor/debitor persoane juridice si persoane fizice). 
Precizam ca algoritmul de cautare din program se bazeaza pe gasirea unui subsir de caractere in sirul de caractere inscris in campul respectiv. 
Un spatiu gol sau mai multe spatii goale intre doua cuvinte reprezinta  unul sau mai multe caractere blank. 
Cand cautarea se realizeaza dupa denumirea unui creditor, debitor sau descrierea bunului adus in ipoteca mobiliara, iar termenii de cautare cuprind doua sau mai multe cuvinte despartite de spatii goale, ea va avea un rezultat pozitiv, numai daca se tasteaza exact toate caracterele subsirului in rubrica de cautare, inclusiv numarul exact de caractere blank. 
Reducerea numarului cuvintelor textului de cautat – chiar la un singur cuvant sau la o parte dintr-un cuvant - fara folosirea blank-urilor sau a semnelor de punctuatie ori de ortografie duce la cele mai bune rezultate.
In cazul in care se doreste o cautare combinata, dupa doua sau mai multe criterii de cautare se va verifica cu atentie sa fie selectata optiunea «SI» intre criterii.
Se poate selecta/deselecta optiunea de afisare a rezultatelor cautarii numai pentru inregistrarile cu statut activ ori inregistrarile care nu au fost modificate printr-un aviz ulterior (adica printr-un aviz modificator, de extindere a avizului de inscriere, de reducere a avizului de inscriere sau de cesiune a creantei).
Precizam ca nu prezinta vreo importanta daca inscrierea in rubrica de cautare a termenilor de cautare se tasteaza cu litere mari sau mici.
In cazul in care, in urma cautarii, se obtine un numar mai mic sau egal cu 1500 de inscrieri, care satisfac criteriile de cautare, se afiseaza lista numerelor de identificare a acestor avize (impreuna cu tipul de aviz si numele/denumirea utilizatorului autorizat care a efectuat inscrierea respectiva), cu posibilitatea de a vizualiza fiecare din avizele de inscriere gasite.
In cazul in care, in urma cautarii, se obtine un numar mai mare de 1500 de inscrieri, care satisfac criteriile de cautare, se afiseaza numai numarul de inscrieri gasite si se indica rafinarea cautarii prin introducerea unui criteriu de cautare suplimentar sau micsorarea perioadei pe care se face cautarea (prin selectarea unor date de start si de final adecvate), urmand sa se faca cautari succesive pana la acoperirea intregii perioade dorite.
 
In cazul unei cautari cu efect pozitiv se obtine o lista cuprinzand una sau mai multe inscrieri care satisfac criteriile de cautare respective.
Fiecare inscriere din aceea lista este individualizata prin:
1) identificator inscriere (numarul de identificare a inscrierii);
2) utilizatorul autorizat (cine a facut acea inscriere);
3) data inscrierii;
4) tipul inscrierii;
5) destinatia inscrierii;
6) istoricul inscrierii.

Dand un click pe numarul de identificare afisat in coloana „Identificator inscriere” se va putea vizualiza continutul avizului de inscriere respectiv (cu afisarea datei vizualizarii).
Vizualizarea avizului de inscriere permite evidentierea informatiilor generale (identificatorul, data si ora inscrierii, data si ora expirarii, tipul, destinatia, identificatorul avizului initial, daca e cazul identificatorul inscrierii pe care o modifica si, daca e cazul, identificatorul inscrierii prin care este modificata), a partilor avizului de inscriere, cu mentionarea acelora care au solicitat efectuarea acelei inscrieri, precum si evidentierea bunurilor aduse in ipoteca mobiliara.
Daca se doreste vizualizarea istoricului unei inscrieri din lista se va da click pe „Istoric inscriere”.  Se va afisa istoricul detaliat al inregistrarii, adica tot sirul de inscrieri, plecand de la avizul de inscriere initial si terminand cu ultimul aviz de inscriere care are ca referinta acel aviz de inscriere initial. De asemenea, la fiecare veriga din sirul de inscrieri se afiseaza, daca este cazul, numarul de identificare a inscrierii pe care o modifica (vezi coloana “Inscriere modificata”).
Imprimarea continutului unui aviz de inscriere se face din meniul browser-ului. 
  
Operatorii si agentii autorizati pot presta servicii de cautare a informatiilor cuprinse in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, in functie de criteriile si termenii indicati de solicitant.
Potrivit Regulamentului, operatorul sau agentul autorizat are obligatia de a intocmi un proces-verbal, care trebuie semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea.
Agentii/operatorii vor certifica, la solicitarea partii interesate, existenta inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, pe baza numarului de identificare a avizului de inscriere. Utilitatea unei copii certificate este justificata de necesitatea acestei copii certificate in cazul luarii unui bun in posesie prin intermediul unui executor judecatoresc. Copia certificata nu este necesara in cazul luarii in posesie a unui bun ipotecat pe cale pasnica.

Solicitarile de cautare in arhiva vor putea fi transmise si sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil; solicitarea astfel transmisa va trebui sa mentioneze criteriile de cautare dorite de solicitant.   
Dupa efectuarea cautarii, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un inscris in forma electronica ce va cuprinde rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea si care va fi semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului/agentului autorizat.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM