Calitate

DECLARATIA  DE  POLITICA  A  CALITATII

 

Politica de Calitate a BARA A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT  aplicabila scopului declarat si anume

Servicii de avocatura, consiliere legala, reprezentare in justitie
Servicii inregistrari in AEGRM – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

BARA A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT si-a implementat si dezvoltat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008

Prin prezenta declaraţie scrisă şi semnată, reprezentantul legal defineşte şi consemnează Politica Calitatii şi strategia adoptata în domeniul managementului calităţii:

  • asigurarea şi garantarea furnizarii unor servicii în conformitate cu cerinţele şi nivelurile de calitate specificate in standardul de firma, documentatia SMC şi ale clauzelor contractelor încheiate cu clienţii ;
  • dezvoltarea încrederii, atat la nivelul angajaţilor, cât şi al clienţilor, că sunt întreprinse acţiuni şi luate măsuri pentru atingerea obiectivelor de management al calitatii declarate ;
  • implicarea conducerii in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare in stransa legatura cu cerintele SMC si sustinerea acestora cu resursele materiale si umane necesare;
  • implicarea in ceea ce priveste imbunatatirea continua a SMC si a performantelor acestuia

Avocatul titular se obligă să stabilească dispoziţiile adecvate şi să asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiunilor Sistemului de Management al Calităţii şi desfăşurarea activităţilor aferente si din considerente externe pentru :

-       a transmite clientilor increderea in ceea ce priveste profesionalismul angajatilor;
-       a raspunde necesitatii clientilor in a primii garantia serviciilor oferite la standarde de calitate;
-       a creste si imbunatatii propria imagine;
-       a creste oportunitatea de a atrage noi parteneri din diferite domenii de activitate.

Întregul personal al cabinetului, implicat în efectuarea activităţilor din profilul acesteia, cat si persoanele care lucreaza sub controlul cabinetului au obligaţia şi răspunderea respectării şi aplicării întocmai a prevederilor înscrise în prezenta declaraţie şi în celelalte documente ale Sistemului  de Mangement al Calitatii.

 

Data BARA  A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT
28.08.2012 Avocat Ciprian Bara