Avizul de inscriere - descriere si caracteristici

Avizul de inscriere - descriere si caracteristici

Orice aviz de inscriere se identifica printr-un element singular, si anume un numar unic de identificare (ID) atribuit de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Numarul de identificare consta intr-o valoare alfanumerica ce include si cifrele anului in care se efectueaza inscrierea.
 
Orice aviz de inscriere contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

1. Informatiile generale despre inscriere:

- numarul de identificare a avizului de inscriere respectiv (identificator inscriere);
- utilizatorul autorizat care a efectuat inscrierea; 
- data inscrierii;
- data la care expira statutul avizului de inscriere (data expirare); 
- tipul avizului de inscriere; 
- destinatia inscrierii; 
- numarul de identificare a inscrierii initiale, daca inscrierea vizualizata nu este un aviz inscriere initial;
- numarul de identificare a avizului de inscriere pe care il modifica (alta decat inscrierea initiala), daca este cazul; 
- numarul de identificare a inscrierii care modifica inscrierea vizualizata, daca este cazul.

2. Datele de identificare a creditorului./3. Datele de identificare a debitorului./4. Datele de identificare a constituitorului.

Creditorul/debitorul/constituitorul persoana juridica.

Aplicatia informatica cuprinde urmatoarea lista cu tipuri de persoane juridice:
- regie autonoma;
- societate/companie nationala;
- institutie publica;
- societate comerciala in nume colectiv;
- societate comerciala pe actiuni;
- societate comerciala in comandita pe actiuni;
- societate comerciala cu raspundere limitata;
- societate in comandita simpla;
- societate agricola;
- societate cooperativa (organizatii cooperatiste) - conform Legii nr.1/2005;
- grup de interes economic;
- asociatie/fundatie (persoane juridice fara scop lucrativ reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii);
- societate civila profesionala cu raspundere limitata (constituite ca forma de exercitare a profesiei de avocat);
- reprezentanta unei societati comerciale¹/organizatie economica straina (conform Decretului - Lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine);
- alt tip².
  
Identificarea creditorului/debitorului/constituitorului persoana juridica se face prin:
- denumire; 
- tipul persoanei juridice; 
- sediu; 
- tara; 
- localitate; 
- judet/sector; 
- cod postal;  
- numar de identificare in registrul comertului; 
- cod unic de inregistrare/cod fiscal.
 
Creditorul/debitorul/constituitorul persoana fizica.

Identificarea creditorului/debitorului/constituitorului persoana fizica se face prin: 
- nume; 
- prenume; 
- prenumele tatalui; 
- prenumele mamei; 
- adresa; 
- localitate; 
- judet/sector; 
- cod postal; 
- tara; 
- cod numeric personal.

4. Descrierea bunului in ipoteca mobiliara.

In functie de natura bunului, aplicatia informatica a arhivei ofera trei posibilitati de selectare a tipului bunului afectat ipotecii mobiliare:
- autovehicule (adica vehicule cu tractiune mecanica), identificate prin: model, serie sasiu, serie motor, descriere suplimentara.
- bunuri mobile atasate unui bun imobil:
 a) padure ce urmeaza a fi defrisata; b)minerale ce urmeaza a fi extrase; c) bunuri mobile accesorii unui bun imobil.  
 

In cazul in care debitorul este proprietarul doar al bunului mobil, bunul imobil fiind proprietatea altei persoane, ori debitorul este coproprietar al bunului imobil impreuna cu alte persoane, intr-o rubrica distincta vor  fi introduse datele de identificare a acestor persoane.
- alte bunuri in ipoteca mobiliara, respectiv toate celelalte bunuri care nu se incadreaza in cele doua situatii prezentate anterior.
In cadrul unei rubrici distincte operatorii/agentii vor introduce datele de identificare a persoanei fizice care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a formularului de aviz de inscriere.
Datele de identificare a persoanei fizice care completeaza, subscrie si adreseaza cererea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM a formularului de aviz de inscriere nu sunt insa accesibile publicului, ci doar utilizatorilor autorizati.
 
In functie de situatie, anumite avize de inscriere pot cuprinde si alte informatii:
- astfel, la capitolul „Informatii generale despre inscriere” poate aparea o rubrica „Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege”, in situatia avizului de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM si a avizului modificator vizand inlocuirea creditorului, cand solicitarea de inregistrare este adresata de o persoana care pretinde ca este noul titular al creantei garantate ori al unei catimi din creanta garantata.  
In cadrul acestei rubrici se inscriu datele cuprinse in declaratia emisa de solicitant in fata notarului public, date inserate si in formularul de aviz de inscriere privind temeiul juridic al transmiterii creantei garantate.
- de asemenea, tot la capitolul „Informatii generale despre inscriere” poate aparea, la avizele de inscriere modificatoare prin care s-a operat o modificare de tipul „Completarea/modificarea descrierii bunului adus in ipoteca”, rubrica „Alte mentiuni prevazute in mod obligatoriu de lege”.
 
 Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

NOTE
¹
 Cu toate ca acestea nu au personalitate juridica, reglementarea cu caracter special data prin Decretul – Lege nr. 122/1990 a determinat includerea lor in aceasta lista.
² Precizam ca in practica inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM se intalnesc situatii in care unii solicitanti de inscrieri au cerut operatorilor inscrierea ca debitor/creditor/constituitor a asociatiilor familiale, reglementate de Legea nr. 300/2004, la rubrica de persoane juridice, chiar daca acestea nu au personalitate juridica (neputand fi incadrate desigur nici la rubrica de persoane fizice, care sunt identificate prin nume, prenume, CNP etc.).   
Atragand atentia la posibile consecinte negative pentru creditorii din aceste avize de inscriere, in cazul existentei unui conflict juridic cu alti creditori, precizam ca s-au dat instructiuni operatorilor/agentilor ca in cazul in care anumiti solicitanti insista in inscrierea asociatiilor familiale la rubrica privind persoanele juridice, sa se foloseasca selectia persoanelor juridice de „Alt tip”.