Bun venit pe AEGRM.ro

Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri, care asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege.

Cu o experienta de 17 ani in domeniul Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM, urmarim excelenta serviciilor in solutii integrate. Ne caracterizeaza dinamismul si seriozitatea cu care solutionam fiecare cerere in parte, respectand principiile eticii si calitatii.

Suntem unul dintre cele mai mari cabinete autorizate pentru inregistrari in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM din Romania si oferim o gama complexa de servicii din domeniul RNPM - fosta AEGRM institutiilor financiare bancare si nebancare, persoanelor juridice si fizice, realizand un parteneriat durabil, bazat pe profesionalism si incredere.

Noutati

Stimați colaboratori, Vă aducem la cunoltință că în ședința din 4 noiembrie 2021, Curtea Constituționala, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale. Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.” Decizia este definitivă și general obligatorie.

Identitate vizuala AEGRM.ro

BARA A. CIPRIAN - CABINET DE AVOCAT, cabinet autorizat UNBR pentru inregistrari in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM are o noua identitate vizuala, dupa procesul de rebranding finalizat la mijlocul lunii iulie. Procesul de rebranding a cuprins o schimbare a logo-ului, a identitatii vizuale a brandului si a site-ului www.aegrm.ro.

Ce este RNPM - fosta AEGRM?

Confom Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

(1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Organizarea si functionarea arhivei se reglementeaza prin lege speciala.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - ofera informatii atat creditorilor (banci, IFN-uri etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cat si cumparatorilor (persoane fizice sau juridice) care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe care urmeaza sa-l achizitioneze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfa, utilaje etc).

In Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - se pot inregistra publicitatea: ipotecilor mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate, clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de creanta, declaratiile de rezolutiune, declaratiile de reziliere, hotarari judecatoresti privind actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor, plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicitatii conform legii.

Rolul si functiile AEGRM